Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kębłowo gmina Luzino, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2015-12-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/130/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:04
Data ogłoszenia: 2014-02-14 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/428/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:50
Data ogłoszenia: 2013-11-06 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-III.4131.264.2013 JB Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/379/2013 Rada Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino.
Data dodania do bazy: 2013-11-15 07:57:41
Data ogłoszenia: 2012-06-08 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/156/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:01:31
Data ogłoszenia: 2011-03-16 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w gminie Luzino (Dz.U.Woj.Pom.Nr 28 poz.682 z dnia 6 maja 2002r.)
Data dodania do bazy: 2011-03-16 22:07:00
Data ogłoszenia: 2010-03-17 Data wydania: 2009-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/333/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo (działki nr: cz.365, 248) w gminie Luzino
Data dodania do bazy: 2011-03-22 23:30:00
Data ogłoszenia: 2009-09-18 Data wydania: 2009-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/278/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kębłowo dot. działki nr 530/2 w gminie Luzino, zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/126/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2003r. (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 24 poz. 521 z dnia 01 marca 2004r.) w zakresie działki 530/4
Data dodania do bazy: 2011-05-21 18:21:00
Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2008-12-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/228/2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zmiany sposobu użytkowania gazociągu średniego ciśnienia DN 100 na gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegającego przez teren działek nr: 1438 w obrębie geodezyjnym Luzino, 164, 285/4, 286/2 i 91/2 w obrębie geodezyjnym Zelewo, 561, 130, 128, 71, 64, 63 i 711 w obrębie geodezyjnym Kębłowo, gmina Luzino.
Data dodania do bazy: 2011-07-01 08:00:24