Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żukowo gmina Żukowo, pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIII/713/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części Miasta Żukowa ograniczonego od strony północnej granicą miasta, od strony wschodniej ul. Gdyńską, od strony południowo-wschodniej działką nr 1740 stanowiącą drogę i od strony południowo-zachodniej granicą lasu i ul. Leszczynową, gmina Żukowo, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie nr XLII/685/2006 z dnia 31.03.2006r.1


2


3


4


5


6


7


8


9