Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skrzeszewo Żukowskie gmina Żukowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-07 Data wydania: 2017-03-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/391/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z drogą dojazdową oraz liniami elektroenergetycznymi
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:57
Data ogłoszenia: 2010-09-17 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/736/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 346/2 obręb Skrzeszewo Żukowskie.
Data dodania do bazy: 2011-04-15 23:16:00
Data ogłoszenia: 2010-09-17 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/750/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo dla działki nr 72/1 obr. Skrzeszewo Żukowskie.
Data dodania do bazy: 2011-04-03 22:55:00
Data ogłoszenia: 2010-09-17 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/735/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 412/2 obręb Skrzeszewo Żukowskie.
Data dodania do bazy: 2011-06-04 01:01:00
Data ogłoszenia: 2010-09-17 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/733/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo dla fragmentu działki nr 14/2 obr. Skrzeszewo Żukowskie.
Data dodania do bazy: 2011-03-03 19:18:00
Data ogłoszenia: 2010-09-17 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/734/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 91/7 i 91/18 obr. Skrzeszewo Żukowskie.
Data dodania do bazy: 2011-02-19 20:40:00
Data ogłoszenia: 2010-09-15 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/786/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 166/1, 166/3, część działki nr 166/2 i część działki nr 167 we wsi Skrzeszewo, gmina Żukowo.
Data dodania do bazy: 2011-06-10 00:43:00