Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chwaszczyno gmina Żukowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-07-06 Data wydania: 2016-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/263/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chwaszczyno dla obszaru w rejonie ulic Polnej i Rewerenda, gmina Żukowo
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:37
Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/620/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 3 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla fragmentu wsi Chwaszczyno pomiędzy jeziorem Wysockim i ul. Chełmińską.
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:23
Data ogłoszenia: 2014-09-26 Data wydania: 2014-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/572/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Chwaszczyno - między projektowaną obwodnicą Chwaszczyńską, ul. Oliwską i ul. Gdyńską, gmina Żukowo
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:47:08
Data ogłoszenia: 2013-09-11 Data wydania: 2013-08-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/376/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 733/1 i nr 733/36, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:24
Data ogłoszenia: 2013-06-18 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/337/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 757/8 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo.
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:14
Data ogłoszenia: 2013-06-04 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/338/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 39 obr. Chwaszczyno, gmina Żukowo.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:58:00
Data ogłoszenia: 2013-06-03 Data wydania: 2013-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/339/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Chwaszczyno w rejonie masztu między drogą stanowiącą działki nr 126 i 128, projektowaną obwodnicą, ul. Oliwską oraz ul. Polną, gmina Żukowo.
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:27
Data ogłoszenia: 2013-03-05 Data wydania: 2012-12-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Gd 513/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla działek nr 109, 116/3 obr. Chwaszczyno
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:55:07
Data ogłoszenia: 2012-11-26 Data wydania: 2012-10-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 5 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 846/2 obr. Chwaszczyno.
Data dodania do bazy: 2012-11-26 22:05:50
Data ogłoszenia: 2012-09-17 Data wydania: 2012-08-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/226/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chwaszczyno, obejmującej działki nr 84/2, 84/3, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8 i części działki nr 83/4, gmina Żukowo.
Data dodania do bazy: 2012-09-18 10:27:08