Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Małkowo gmina Żukowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2015-11-25 Data wydania: 2015-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/170/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Małkowo ograniczonego północną granicą działki nr 176/6 i działką nr 179 stanowiącą drogę, od strony wschodniej drogą krajową nr 20, od strony południowej granicą wsi Małkowo i od strony zachodniej rejon wschodniej granicy działki nr 29, gmina Żukowo.
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:30
Data ogłoszenia: 2010-09-15 Data wydania: 2010-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/743/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 3/2 obręb Małkowo, gmina Żukowo
Data dodania do bazy: 2011-03-14 00:05:00
Data ogłoszenia: 2009-03-03 Data wydania: 2008-10-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/390/2008 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 31 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu dworsko – parkowego w Małkowie (gmina Żukowo)
Data dodania do bazy: 2011-07-04 09:06:18