Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gródek gmina Gródek, podlaskie


Data ogłoszenia: 2014-07-23 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Gródek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gródek w rejonie ulicy Polnej (rozszerzenie cmentarza)
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:33
Data ogłoszenia: 2012-04-24 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 2057/2, 2057/3, 2057/4 i 2057/5 położonych na gruntach wsi Gródek w gminie Gródek, woj. podlaskie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2012-04-27 23:41:26
Data ogłoszenia: 2011-08-03 Data wydania: 2011-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.101.2011.BG Wojewody Podlaskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/68/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 2057/2, 2057/3, 2057/4 i 2057/5 położonych na gruntach wsi Gródek w gminie Gródek, woj.. podlaskie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług turystycznych
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42