Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Augustów gmina Augustów, podlaskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXX/190/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej nr S19, w odniesieniu do terenów położonych między projektowaną obwodnicą miasta a ul. Rajgrodzką, ograniczonych drogą do wsi Turówka i drogą stanowiącą dojazd do kompleksu zabudowy oznaczonej symbolem 13MN/P nazwa zwyczajowa - "Ślepsk III"1


2


3


4


5


6


7


8


9