Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Augustów gmina Augustów, podlaskie


Data ogłoszenia: 2017-01-20 Data wydania: 2017-01-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Netta – Rybacka”
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/216/13 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:42
Data ogłoszenia: 2012-11-21 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/138/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Mazurska – rozdzielnia prądu”
Data dodania do bazy: 2012-11-22 14:00:58
Data ogłoszenia: 2011-08-04 Data wydania: 2011-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.103.2011.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ślepsk I”
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2011-08-04 Data wydania: 2011-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ślepsk I”
Data dodania do bazy: 2011-08-05 14:16:42
Data ogłoszenia: 2009-05-28 Data wydania: 2009-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego „Borki – Centrum” obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:43:05
Data ogłoszenia: 2009-04-10 Data wydania: 2009-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/190/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Augustowa położonych w ciągu projektowanej drogi krajowej nr S19, w odniesieniu do terenów położonych między projektowaną obwodnicą miasta a ul. Rajgrodzką, ograniczonych drogą do wsi Turówka i drogą stanowiącą dojazd do kompleksu zabudowy oznaczonej symbolem 13MN/P nazwa zwyczajowa - "Ślepsk III"
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:14:15