Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miłocin gmina Głogów Małopolski, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIV/309/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2008 - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Miłocinie



1


2


3


4


5


6