Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Budy Głogowskie gmina Głogów Małopolski, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2010-05-05 Data wydania: 2010-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/458/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym zagospodarowanie odwiertu gazowego Kupno-4 z drogą dojazdową oraz gazociągów kopalnianych położonych w Gminie Głogów Małopolski województwo podkarpackie
Data dodania do bazy: 2011-04-04 23:57:00