Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pogwizdów Nowy gmina Głogów Małopolski, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2015-03-05 Data wydania: 2015-03-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.22.2015 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 marca 2015r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr IV/36/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2008 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Pogwizdów Nowy
Data dodania do bazy: 2015-03-20 13:48:40
Data ogłoszenia: 2011-02-17 Data wydania: 2011-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2008 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Pogwizdów Nowy
Data dodania do bazy: 2011-02-17 20:16:00