Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Budy Głogowskie gmina Głogów Małopolski, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLIX/458/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym zagospodarowanie odwiertu gazowego Kupno-4 z drogą dojazdową oraz gazociągów kopalnianych położonych w Gminie Głogów Małopolski województwo podkarpackie1


2


3


4


5


6


7


8


9