Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wierzawice gmina Leżajsk, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2018-02-02 Data wydania: 2017-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/375/2017 Rady Gminy Leżajsk z dnia 29 grudnia 2017r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2018-02-02 Data wydania: 2018-01-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.11.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2018r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Leżajsk nr LXI/375/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice w zakresie wprowadzonych przedmiotową uchwałą zmian: 1) § 14 ust. 4 pkt 4 w zakresie: “z dopuszczeniem jednospadowych o kącie nachylenia 15-30º”, 2) § 16 ust. 8 - w całości, 1) § 4a pkt 4 lit. a i § 16 ust. 1 w zakresie symbolu przeznaczenia terenu 23.MN
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:02
Data ogłoszenia: 2013-05-07 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/246/2013 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:24