Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Draganowa gmina Chorkówka, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.106.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2016r. dotyczący stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/195/16 Rady Gminy Chorkówka z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Draganowa, Kobylany – linia energetyczna 110 kV”1


2