Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sulistrowa gmina Chorkówka, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2011-07-13 Data wydania: 2011-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w północno zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa, w gm. Chorkówka pn. „Kobylany - XXVI” uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Chorkówce Nr XIX/122/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 1335 z dnia 13 października 2004 r.
Data dodania do bazy: 2011-07-25 19:06:41