Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Chorkówka, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-06-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.106.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2016r. dotyczący stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/195/16 Rady Gminy Chorkówka z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Draganowa, Kobylany – linia energetyczna 110 kV”
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:56
Data ogłoszenia: 2016-06-29 Data wydania: 2016-06-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.106.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2016r. dotyczący stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVI/195/16 Rady Gminy Chorkówka z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Draganowa, Kobylany – linia energetyczna 110 kV”
Data dodania do bazy: 2016-06-30 11:31:56
Data ogłoszenia: 2013-04-26 Data wydania: 2013-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/192/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "SZCZEPAŃCOWA XXVII" - strefa inwestycyjna
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:28
Data ogłoszenia: 2013-03-12 Data wydania: 2013-03-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.50.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 marca 2013r. dotyczące uchwały Nr XXX/171/13 Rady Gminy Chorkówka z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SZCZEPAŃCOWA XXVII” – strefa inwestycyjna.
Data dodania do bazy: 2013-03-14 08:17:47
Data ogłoszenia: 2011-07-13 Data wydania: 2011-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w wschodniej części wsi Draganowa, w gm. Chorkówka pn. „Draganowa - XXV” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Chorkówka Nr XIX/121/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 1334 z dnia 13 października 2004 r.
Data dodania do bazy: 2011-07-25 19:06:41
Data ogłoszenia: 2011-07-13 Data wydania: 2011-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w południowo zachodniej części wsi Draganowa, w gm. Chorkówka pn. „Draganowa - XXIV” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Chorkówka Nr XIX/120/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 1333 z dnia 13 października 2004 r.
Data dodania do bazy: 2011-07-25 19:06:41
Data ogłoszenia: 2011-07-13 Data wydania: 2011-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w północno zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa, w gm. Chorkówka pn. „Kobylany - XXVI” uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Chorkówce Nr XIX/122/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 1335 z dnia 13 października 2004 r.
Data dodania do bazy: 2011-07-25 19:06:41
Data ogłoszenia: 2011-07-13 Data wydania: 2011-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w północno zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa, w gm. Chorkówka pn. „Kobylany - XXVI” uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Chorkówce Nr XIX/122/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 1335 z dnia 13 października 2004 r.
Data dodania do bazy: 2011-07-25 19:06:41