Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Draganowa gmina Chorkówka, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w południowo zachodniej części wsi Draganowa, w gm. Chorkówka pn. „Draganowa - XXIV” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Chorkówka Nr XIX/120/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 118, poz. 1333 z dnia 13 października 2004 r.1