Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Straszęcin gmina Żyraków, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.14.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/119/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”, w części dotyczącej cyfry „2” przed symbolem „ZL” w § 2 pkt 4 zmieniającej § 8 pkt 2) lit. d) tiret 1 uchwały Nr XXII/207/091


2


3