Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Straszęcin gmina Żyraków, podkarpackie


Data ogłoszenia: 2016-02-10 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/119/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”.
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:45
Data ogłoszenia: 2016-02-10 Data wydania: 2016-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.14.2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2016r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/119/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”, w części dotyczącej cyfry „2” przed symbolem „ZL” w § 2 pkt 4 zmieniającej § 8 pkt 2) lit. d) tiret 1 uchwały Nr XXII/207/09
Data dodania do bazy: 2016-02-11 09:37:45
Data ogłoszenia: 2009-12-21 Data wydania: 2009-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/291/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego "Straszęcin" w gminie Żyraków
Data dodania do bazy: 2011-03-27 22:46:00
Data ogłoszenia: 2009-12-10 Data wydania: 2009-11-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911-49/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 listopada 2009r. dotyczące uchwały Nr XXVII/285/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 16 października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w gminie Żyraków.
Data dodania do bazy: 2011-02-12 20:52:00
Data ogłoszenia: 2009-04-30 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/207/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków obszaru "Park przemysłowy - Straszęcin"
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:24:56