Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stróża gmina Pcim, małopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-97-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Pcim Nr XLV/334/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/21


2