Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stróża gmina Pcim, małopolskie


Data ogłoszenia: 2010-08-24 Data wydania: 2010-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-97-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Pcim Nr XLV/334/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2
Data dodania do bazy: 2011-02-26 23:56:00
Data ogłoszenia: 2010-07-19 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/334/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2.
Data dodania do bazy: 2011-03-24 00:28:00