Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Pcim, małopolskie


Data ogłoszenia: 2010-08-24 Data wydania: 2010-08-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-97-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Pcim Nr XLV/334/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2
Data dodania do bazy: 2011-02-26 23:56:00
Data ogłoszenia: 2010-07-20 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/335/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Trzebunia dla obszarów: 1) dz. nr 635, 2) dz. nr 1226/7, 1226/6, 1225, 3) dz. nr 11550, 1187, 4) dz. nr 4490, 4491, 5) dz. nr 11058, 11061/5, 6) dz. nr 10001, 10002/2, 7) dz. nr 2091, 8) dz. nr 2513, 2515, 2514, 2512, 2511, 2510, 2509, 2508, 2507, 2506, 2505 oraz część działek nr 2503, 2493, 2492, 2516, 2549.
Data dodania do bazy: 2011-02-24 20:55:00
Data ogłoszenia: 2010-07-19 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/334/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2.
Data dodania do bazy: 2011-03-24 00:28:00
Data ogłoszenia: 2010-07-19 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/333/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Pcim dla obszarów: 1) dz. nr 3578/2, 2) dz. nr 1226, 1225 oraz część dz. nr 1098, 1097, 1099, 1228, 3) część dz. nr 7881/6, 4) dz. nr 1788/1 oraz część dz. nr 1794, 5) część dz. nr 7387, 6) dz. nr 6566 oraz część dz. nr 6613.
Data dodania do bazy: 2011-03-02 18:18:00