Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pcim gmina Pcim, małopolskie


Data ogłoszenia: 2010-07-19 Data wydania: 2010-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/333/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Pcim dla obszarów: 1) dz. nr 3578/2, 2) dz. nr 1226, 1225 oraz część dz. nr 1098, 1097, 1099, 1228, 3) część dz. nr 7881/6, 4) dz. nr 1788/1 oraz część dz. nr 1794, 5) część dz. nr 7387, 6) dz. nr 6566 oraz część dz. nr 6613.
Data dodania do bazy: 2011-03-02 18:18:00