Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ryżki gmina Łuków, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.564.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki, w części obejmującej ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 4MN,U oraz 5MN,U na załączniku graficznym Nr 1 do przedmiotowej uchwały.1


2


3


4


5