Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łuków gmina Łuków, lubelskie


Data ogłoszenia: 2017-07-21 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/274/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Strzelniczej, przy ul. Świderskiej oraz pomiędzy ul. Zagrodową, ul. Wereszczakówny, Al. Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Świderską
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:14
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/261/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:01:55
Data ogłoszenia: 2017-05-22 Data wydania: 2017-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/258/2017 Rady Miasta Łuków z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej
Data dodania do bazy: 2017-05-23 12:49:26
Data ogłoszenia: 2016-05-31 Data wydania: 2016-04-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/149/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:39
Data ogłoszenia: 2016-05-31 Data wydania: 2016-04-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/149/2016 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:39
Data ogłoszenia: 2016-04-20 Data wydania: 2015-12-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 366/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ze skargi R. M. na uchwałę Rady Miasta Łuków reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Łuków z dnia 8 marca 2011 r., nr VI/34/2011, w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:14
Data ogłoszenia: 2015-12-23 Data wydania: 2015-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP
Data dodania do bazy: 2016-01-12 15:06:59
Data ogłoszenia: 2015-06-08 Data wydania: 2015-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/60/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, obejmującego działki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz część działki ewidencyjnej nr 8715/18
Data dodania do bazy: 2015-06-22 09:03:18
Data ogłoszenia: 2015-03-30 Data wydania: 2015-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/37/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Partyzantów, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego, ul. Warszawską, terenem PKP
Data dodania do bazy: 2015-04-07 12:34:33
Data ogłoszenia: 2014-10-30 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/531/2014 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-zachodniej, ul. Łapiguz i terenem PKP
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:04