Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ryżki gmina Łuków, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-07-04 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/173/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:20
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/104/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.564.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-12-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.564.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Ryżki, w części obejmującej ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 4MN,U oraz 5MN,U na załączniku graficznym Nr 1 do przedmiotowej uchwały.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15