Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łazy gmina Łuków, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-07-04 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/171/2016 Rady Gminy Łuków z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:20
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.565.2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15
Data ogłoszenia: 2015-12-11 Data wydania: 2015-12-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.565.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy, w części obejmującej ustalenia dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW na załączniku graficznym Nr 1 do uchwały, dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 5KDW na załączniku graficznym Nr 2 do uchwały, dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 8KDW na załączniku graficznym Nr 4 do uchwały oraz dla terenu oznaczonego symbolem 5RM,MN,U na załączniku graficznym Nr 3 do uchwały.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15