Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łuków gmina Łuków, lubelskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr VIII/56/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 13 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony południowo-wschodniej, ul. Świderską, ul. 700-lecia, ul. Partyzantów i ul. Cieszkowizna.



1


2


3


4


5


6


7


8


9