Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łazy gmina Łuków, lubelskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.565.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Gminy Łuków z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Łazy, w części obejmującej ustalenia dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW na załączniku graficznym Nr 1 do uchwały, dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 5KDW na załączniku graficznym Nr 2 do uchwały, dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 8KDW na załączniku graficznym Nr 4 do uchwały oraz dla terenu oznaczonego symbolem 5RM,MN,U na załączniku graficznym Nr 3 do uchwały.

Pliki związane z dokumentem:

lp. opis rodzaj wielkość pobierz
1 treść dokumentu pdf 0.24 MB