Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grzmiąca gmina Brzeziny, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLI/283/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brzeziny - rejon wsi Grzmiąca - zachód, teren pomiędzy drogą powiatową nr 5100E, a drogą gminną - działka nr ewid. 2001


2


3


4


5


6


7


8


9