Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gałkówek-Kolonia gmina Brzeziny, łódzkie


Data ogłoszenia: 2012-03-09 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Gałkówek Kolonia – część działek o nr ewid. 142 i 143
Data dodania do bazy: 2012-03-12 22:34:52