Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Eufeminów gmina Brzeziny, łódzkie


Data ogłoszenia: 2016-12-13 Data wydania: 2016-11-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Brzeziny z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Eufeminów (działki o nr ewid.:107, 106/1, 106/2, 106/3 i część działki o nr ewid. 129)
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:16
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny dla fragmentu wsi Eufeminów
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:08