Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zalesie gmina Brzeziny, łódzkie


Data ogłoszenia: 2013-01-22 Data wydania: 2012-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Zalesie – część działek o nr ewid. 252/27
Data dodania do bazy: 2013-01-22 20:52:22
Data ogłoszenia: 2013-01-22 Data wydania: 2012-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brzeziny – fragment wsi Zalesie – część działek o nr ewid. 331/2
Data dodania do bazy: 2013-01-22 20:52:22