Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Głowińsk gmina Rypin, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXII/161/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin. Plan obejmuje fragment wsi Głowińsk, działkę o numerze ewidencyjnym 265, z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniowo-usługową1


2


3


4


5


6


7


8


9