Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dylewo gmina Rypin, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2009-04-17 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/159/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin, obejmującego fragment wsi Dylewo, działkę o nr ewidencyjnym 131/1, przeznaczoną pod funkcję produkcyjno-usługową
Data dodania do bazy: 2011-06-20 09:41:38
Data ogłoszenia: 2009-04-17 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/160/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin. Plan obejmuje fragment wsi Dylewo, działkę o nr ewidencyjnym 37, przeznaczoną pod funkcję produkcyjno-usługową
Data dodania do bazy: 2011-06-20 09:41:38