Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Głowińsk gmina Rypin, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2009-04-17 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/161/09 Rady Gminy Rypin z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin. Plan obejmuje fragment wsi Głowińsk, działkę o numerze ewidencyjnym 265, z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniowo-usługową
Data dodania do bazy: 2011-06-20 09:41:38