Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Rypin, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin w obszarze ograniczonym od zachodu ul. Cholewińskiego i zachodnią granicą terenu Zespołu Szkół nr 2, od północy ul. Koszarową, od wschodu terenami PKP oraz od południa ul. Dworcową
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:28
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/160/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Borzymin nad Jeziorem Czarownica
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:34:59
Data ogłoszenia: 2015-11-30 Data wydania: 2015-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Prywatny
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:13
Data ogłoszenia: 2013-10-03 Data wydania: 2013-08-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/264/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranych obszarach: obszar IA – ograniczony od zachodu ul. 3-go Maja, od północy ul. Malanowskiego, od wschodu ul. Dłutka oraz od południa ul. Mławską, obszar IB – ograniczony od zachodu ul. Nowy Rynek, od północy ul. Mławską, od wschodu wschodnią granicą działki nr 896/3 i 896/4 oraz od południa południową granicą działki nr 895/17 i 895/18.
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:19
Data ogłoszenia: 2013-09-11 Data wydania: 2013-08-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/263/13 Rady Miasta Rypina z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III A – ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:38
Data ogłoszenia: 2013-01-15 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego we wsi Rakowo, sołectwo Czyżewo.
Data dodania do bazy: 2013-01-15 22:54:06
Data ogłoszenia: 2013-01-15 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/141/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Cetki.
Data dodania do bazy: 2013-01-15 22:54:06
Data ogłoszenia: 2013-01-15 Data wydania: 2012-12-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/142/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego we wsi Rakowo, sołectwo Czyżewo.
Data dodania do bazy: 2013-01-15 22:54:06
Data ogłoszenia: 2011-07-11 Data wydania: 2011-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy
Data dodania do bazy: 2011-07-11 19:30:14
Data ogłoszenia: 2010-12-30 Data wydania: 2010-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/255/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska
Data dodania do bazy: 2011-05-09 23:09:00