Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dusocin gmina Grudziądz, kujawsko-pomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń1


2


3


4


5


6


7


8


9