Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dusocin gmina Grudziądz, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę  nr 187/9 w obrębie Dusocin, gmina Grudziądz.
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:21