Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biały Bór gmina Grudziądz, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-12-23 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 579 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
Data dodania do bazy: 2015-01-04 13:11:23
Data ogłoszenia: 2014-07-09 Data wydania: 2014-07-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 56/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 6. pkt 4, § 7 pkt 2, § 12 pkt 7, § 12 pkt 8, § 12 pkt 21, § 13 pkt 2 lit. i oraz załącznika nr 2 zatytułowanego „Rozstrzygnięcie Rady Gminy Grudziądz o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz” w zakresie danych osobowych osób, które złożyły uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwały Nr XLII/316/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:37
Data ogłoszenia: 2014-06-13 Data wydania: 2014-06-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/316/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 506/1, 507/1, 508/1 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz.
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:41
Data ogłoszenia: 2014-04-04 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/291/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 155/12, 155/13 i 155/14 we wsi Biały Bór, gmina Grudziądz.
Data dodania do bazy: 2014-04-10 08:24:07
Data ogłoszenia: 2009-09-29 Data wydania: 2009-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/188/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny w obrębie Pieńki Królewskie i w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz
Data dodania do bazy: 2011-02-01 21:54:00
Data ogłoszenia: 2009-09-29 Data wydania: 2009-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/190/2009 Rady Gminy Grudziąc z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 246, położoną w miejscowości Biały Bór, gmina Grudziądz
Data dodania do bazy: 2011-04-17 21:03:00
Data ogłoszenia: 2009-06-08 Data wydania: 2009-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/167/2009 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 292/10, 292/12 w obrębie Biały Bór, gmina Grudziądz oraz działkę nr 127 i cz. działki nr 124/9 w obrębie Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 12:11:40