Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zakurzewo gmina Grudziądz, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-05-05 Data wydania: 2017-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/321/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Grudziądz położonego w północnej części obrębu geodezyjnego Zakurzewo
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:53
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/310/2017 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w środkowej części obrębu Zakurzewo, Gmina Grudziądz
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:14
Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/197/2016 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz–Pelplin–Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2014-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/274/2014 Rady Gminy Grudziądz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 422/3 i 419/3 w obrębie Zakurzewo, gmina Grudziądz.
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:47