Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zebrzydów gmina Marcinowice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Wr 574/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 marca 2014 r. Nr XLIII/244/14 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów1


2


3


4