Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zebrzydów gmina Marcinowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-15 Data wydania: 2018-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/267/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów,
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:09
Data ogłoszenia: 2017-03-28 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/206/17 Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:31
Data ogłoszenia: 2015-07-21 Data wydania: 2014-10-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 574/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 marca 2014 r. Nr XLIII/244/14 w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-07-03
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 175/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 1 ust. 4 pkt 2, § 7 ust. 1, § 15 we fragmencie „z warunkami dostawców gazu oraz”, § 20 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 we fragmencie „0,20 ha dla zabudowy usługowej”, § 23 oraz fragment załącznika graficznego obejmującego teren oznaczony symbolem U uchwały Rady Gminy Marcinowice nr XXXV/192/13 z dnia 31 lipca 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46
Data ogłoszenia: 2014-03-18 Data wydania: 2014-03-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/244/14 Rady Gminy Marcinowice z dnia 10 marca 2014r. uchylająca Uchwałę Nr XXXV/192/13 Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów.
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:58
Data ogłoszenia: 2013-08-22 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/192/13 Rady Gminy Marcinowice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów,
Data dodania do bazy: 2013-08-26 13:14:01
Data ogłoszenia: 2010-06-02 Data wydania: 2010-04-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydów.
Data dodania do bazy: 2011-04-15 21:15:00