Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krasków gmina Marcinowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-28 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Marcinowice z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krasków.
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:31
Data ogłoszenia: 2012-08-27 Data wydania: 2012-05-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 215/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Marcinowice nr X/45/11 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasków.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01
Data ogłoszenia: 2010-11-19 Data wydania: 2010-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/257/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanego terenu górniczego w obrębie wsi Gola Świdnicka – Szczepanów – Krasków w Gminie Marcinowice.
Data dodania do bazy: 2011-03-26 22:24:00