Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zamienice gmina Chojnów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVII.314.2014 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru obrębu wsi Zamienice



1


2


3


4


5


6


7


8