Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chojnów gmina Chojnów, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/103/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów



1


2


3


4


5


6


7


8


9