Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat międzychodzki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2010-02-12 Data wydania: 2009-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/327/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedycyjny Wierzbno - Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie gminy Międzychód
Data dodania do bazy: 2011-05-28 01:13:00
Data ogłoszenia: 2009-07-24 Data wydania: 2009-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/161/2009 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35
Data ogłoszenia: 2009-07-15 Data wydania: 2009-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/144/2009 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-letniskowej we wsi Mylin na obszarze działki o nr ewid.: 90
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35
Data ogłoszenia: 2009-06-30 Data wydania: 2009-04-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/183/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda- rowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Kwilcz, dz. nr ewid. 94/2, 95/2; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:11:52
Data ogłoszenia: 2009-06-30 Data wydania: 2009-06-04
Tytuł dokumentu: ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO nr WK.I.07-0911-214/09 z dnia 4 czerwca 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXV/183/09 Rady Gminy Kwilcz z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kwilcz: Kwilcz dz. nr ewid. 94/2, 95/2; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:11:52
Data ogłoszenia: 2009-06-17 Data wydania: 2009-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/143/09 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-letniskowej we wsi Chrzypsko Małe na obszarze działki o nr ewid.: 135/24
Data dodania do bazy: 2011-08-29 14:47:28
Data ogłoszenia: 2009-05-11 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/188/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:01
Data ogłoszenia: 2009-05-04 Data wydania: 2009-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/178/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Lubosz, część działki nr ewid. 32 i 33; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Data dodania do bazy: 2011-07-31 14:14:17
Data ogłoszenia: 2009-05-04 Data wydania: 2009-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/179/2009 Rady Gminy Kwilcz z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Daleszynek, część działki nr ewid. 27 i 36; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością prowadzenia agroturystyki
Data dodania do bazy: 2011-07-31 14:14:17
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/145/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Kwilcz, dz. nr ewid. 381/1; przeznaczenie targowisko gminne
Data dodania do bazy: 2011-07-14 11:08:39