Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat międzychodzki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rozbitek na obszarze działki o nr ewid. 14
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:08
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pólko – obręb Orzeszkowo na obszarze działki o nr ewid. 77/5
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:08
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego w miejscowości Pólko - obręb Orzeszkowo na obszarze działki o nr ewid. 77/3
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:08
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kwilcz – rejon ul. Miłostowskiej na obszarze działki o nr ewid. 159/46 i 157/7
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:09
Data ogłoszenia: 2012-04-12 Data wydania: 2012-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kwilcz – rejon ul. Miłostowskiej na obszarze działki o nr ewid. 159/47
Data dodania do bazy: 2012-04-17 13:54:09
Data ogłoszenia: 2012-03-09 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/181/2012 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części terenu położonego we wsiach Gorzyń, Skrzydlewo, Kamionna, Gralewo.
Data dodania do bazy: 2012-03-12 22:35:11
Data ogłoszenia: 2012-03-09 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części terenów położonych w obrębach Głażewo, Gralewo, Łowyń
Data dodania do bazy: 2012-03-12 22:35:11
Data ogłoszenia: 2012-03-09 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części terenów położonych w obrębach Głażewo, Gralewo, Łowyń
Data dodania do bazy: 2012-03-12 22:35:11
Data ogłoszenia: 2012-03-09 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/180/2012 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części terenów położonych w obrębach Głażewo, Gralewo, Łowyń
Data dodania do bazy: 2012-03-12 22:35:11
Data ogłoszenia: 2012-03-09 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/181/2012 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części terenu położonego we wsiach Gorzyń, Skrzydlewo, Kamionna, Gralewo.
Data dodania do bazy: 2012-03-12 22:35:11