Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Święciechowa, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-23 Data wydania: 2016-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/182/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice, gmina Święciechowa
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:53
Data ogłoszenia: 2016-11-25 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1193/2 położonej w miejscowości Święciechowa
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:56
Data ogłoszenia: 2015-11-09 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu
Data dodania do bazy: 2015-11-09 16:30:39
Data ogłoszenia: 2015-07-17 Data wydania: 2015-07-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.240.2015.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2015r. orzekające nieważność uchwały nr VIII/48/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:28
Data ogłoszenia: 2015-06-30 Data wydania: 2015-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu.
Data dodania do bazy: 2015-08-02 12:14:55
Data ogłoszenia: 2014-12-01 Data wydania: 2014-11-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.448.2014.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2014r. orzekające nieważność § 18 ust. 5 pkt 4 lit. a oraz lit. e uchwały Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gołanice
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:34
Data ogłoszenia: 2014-12-01 Data wydania: 2014-11-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.454.2014.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVI/294/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:34
Data ogłoszenia: 2014-11-25 Data wydania: 2014-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gołanice.
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:33
Data ogłoszenia: 2013-01-22 Data wydania: 2012-06-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/128/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych gruntu: 556; 557; 558/9; 569; 570; 541(część); 862 i 539(część); w miejscowości Lasocice gmina Święciechowa.
Data dodania do bazy: 2013-01-22 20:52:27
Data ogłoszenia: 2012-01-27 Data wydania: 2011-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach geodezyjnych gruntu: 32; 31 (część) i 25 (część) w miejscowości Krzycko Małe gmina Święciechowa.
Data dodania do bazy: 2012-01-28 14:17:53