Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Święciechowa gmina Święciechowa, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.454.2014.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2014r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVI/294/2014 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu1


2


3


4